Izobraževalni Paket

STIMULATE

Izobraževalni paket za ucence in dijake (stare od 14 do 17 let), ki promovira pomembnost naprednih materialov v našem vsakdanjem življenju. Povezava z znanostjo, umetnostjo in dizajnom ter trajnostnimi študijami.

Paket je razdeljen v tri dele, začne se z aktivnostmi, ki raziskujejo potrebo po naprednih materialih, nadaljuje se z odkrivanjem različnih tipov naprednih materialov in na koncu sledi iskanje, kako se lahko učenci/dijaki sami vključijo. Poglavja in aktivnosti v tem paketu so bila napisana na takšen način, da lahko na njih delate od začetka do konca ali pa lahko izberete samo določene aktivnosti. Delovni listi in opombe za učitelje so priloženi, kjer je to potrebno. Ta paket se navezuje na zgodbo Dogodivščine Maxa in Lily ter na igro »Materials Hunter« (Lovec materialov). Do obeh lahko dostopate na spletni strani.

Ta paket je primeren za učenje učencev/dijakov od 14. do 17. leta starosti. Ker mora biti paket primeren za uporabo v različnih državah EU, ni posebnih povezav do kurikuluma. Aktivnosti so povezane s temami pri predmetih Znanost in tehnologija, Umetnost in dizajn ter Trajnostne študije.

Z dokončanjem tega paketa bodo učenci/dijaki:

  • razumeli kaj so napredni materiali in poznali različne vrste
  • razumeli pomembnost in potencial naprednih materialov za trajnostno prihodnost
  • odkrili kako bi bilo delati ali študirati na področju znanosti