Poznajte

Fountain Sketchsmal
© SGI 2014

Max a Lily sú dvaja priatelia, ktorí žijú v budúcnosti. Spoločne cestujú po Evrope a mapujú veľké vedecké úspechy svojej doby.

Ich svet je ako sci-fi: udržateľný, zdravšie a bezpečnejšie, a to vďaka vedeckému výskumu, ktorý slúži spoločnosti.  

PRIPOJTE SA k maxovým a lilyiným dobrodružstvÁm!