Pakiet edukacyjny

STIMULATE

Pakiet edukacyjny dla uczniów (w wieku 14 - 17 lat) propagujący wiedzę na temat znaczenia zaa wansowanych materiałów w życiu codziennym. Pakiet jest powiązany z blokami tematycznymi : nauka, szt uki piękne, badania nad rozwojem zró wnowa żonym.

Pakiet edukacyjny jest podzielony na trzy części i rozpoczyna się od aktywności badających potrzeby związane z zaawansowanymi materiałami, następnie poruszane są kwestie odkrywania różnych rodzajów zaawansowanych materiałów, a w ostatnim etapie uczniowie dowiadują się, jak mogą się zaangażować w prezentowane zagadnienia. Poszczególne działy i aktywności w niniejszym pakiecie zostały opracowane tak, aby umożliwić zarówno systematyczne omawianie działów od pierwszego do ostatniego, jak i wybiórcze podejście do aktywności. Karty pracy i wskazówki dla nauczycieli zostały dołączone do pakietu wówczas, gdy są one niezbędne. Niniejszy pakiet odnosi się do historyjki „Przygody Maksa i Lily” oraz do gry „Łowca materiałów”, które zostały udostępnione na stronie internetowej.

Niniejszy pakiet jest przeznaczony dla uczniów w wieku 14-17 lat. Ponieważ pakiet ten będzie stosowany w różnych krajach UE, nie zawiera on konkretnych powiązań z programem nauczania. Jednakże przedstawione aktywności są powiązane z zagadnieniami omawianymi w ramach bloków tematycznych: nauka i technologia, sztuki piękne, badania nad rozwojem zrównoważonym. 

Dzięki ukończeniu aktywności zaprezentowanych w niniejszym pakiecie uczniowie:

  • Będą rozumieć, czym są zaawansowane materiały i będą rozpoznawać kilka rodzajów tychże materiałów;
  • Będą rozumieć znaczenie i możliwości wykorzystania zaawansowanych materiałów w celu stworzenia ekologicznej przyszłości;
  • Dowiedzą się, na czym polega praca naukowca lub studiowanie na kierunku technicznym.