Learn

Fountain Sketchsmal
© SGI 2014

Max i  Lily są przyjaciółmi, którzy żyją w przyszłości. Razem podróżują przez Europę i zaznaczają wielkie odkrycia nauki ich ery. Ich świat jest jak fikcja naukowa: zrównoważony, zdrowszy i bezpieczniejszy dzięki badaniom naukowym, które służą społeczeństwu.

Podróżni ery przyszłości