Scánnain Ghearra

Breathnaigh ar sé scánnain ghearra bhreisithe a thugann tú ar cuart ‘Taobh Thiar de Shaol Rúnda na n-Ábhar’.

Breathnaigh ar liosta na rannpháirtithe don scannán ‘Saol Rúnda na n-Ábhar.’

Education Pack

An education pack for students (aged 14-17) promoting the importance of advanced materials in our everyday lives. Links with Science, Art and Design and Sustainability Studies.