TIETOA projekti

STIMULATE on jännittävä projekti, jonka tarkoituksena on kertoa jokapäiväisen elämämme edistyneiden materiaalien tärkeydestä. Edistyneet materiaalit ovat apunamme kestävän tulevaisuuden rakentamisen puolesta. Tämä onkin pääviestimme, jota välitämme innovatiivisesti eteenpäin 23 eurooppalaisella kielellä tuottamalla elokuvan ja interaktiivisen tietokonepelin.

TUTKI -kappaleen alla pääset ottamaan selvää edistyneiden materiaalien roolista terveyden, ympäristön, teknologian, innovaation, energiantuotannon ja monen muun asian alalla. Pysy myös kuulolla elokuvaan ja peliin liittyviin pikakatsauksiin nettisivuillamme. Voit myös kertoa meille mielipiteesi ja levittää sanaa!

Tämä projektin rahoittaa Europan unionin 7. tutkimuksellinen puiteohjelma (avustussopimuksen no 608995). 

Ateenan kansallinen teknillinen korkeakoulu (NTUA) on Kreikan vanhin ja arvovaltaisin teknillinen yliopisto, joka on jaettu yhdeksään akateemiseen kouluun. Sovelletun matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden koulu toimii projektissa koordinaattorina. NTUA tarjoaa tällä hetkellä kahta postdoc -tutkintoa, jotka keskittyvät edistyneisiin materiaaleihin, mikrosysteemeihin ja nanolaitteisiin.

 Kansallinen tieteellisen tutkimuksen keskus Demokritos (NCSRD) on Kreikan isoin tutkimuskeskus, joka koostuu viidestä instituutista. Instituutit keskittyvät mm. edistyneisiin materiaaleihin, nanoteknologiaan, nanoelektroniikkaan, tietoliikenteeseen, biotieteisiin sekä ydin- ja hiukkasfysiikkaan. Keskuksella on pitkä historia koulutuksellisten aktiviteettien saralla. 

Avoin yliopisto (OU) on instituutio, joka tarjoaa tuettua etäopetusta 250 000 oppilaalle niin UK:ssa kuin maailmanlaajuisestikin. Se on UK:n suurin yliopisto ja sen materiaalitekniikan ryhmä on yksi UK:n isoimmista tällä alalla. OU on tehnyt BBC:n kanssa yhteistyötä jo yli 40 vuoden ajan ja tuottanut heidän kanssa jopa 25 TV- ja radiosarjaa vuodessa. 

Euroopan materiaalien tutkimusyhdistys (E-MRS) perustettiin Strasbourgissa vuonna 1983 ja se on Euroopan isoin konferenssijärjestäjä edistyneiden toiminnallisten materiaalien alalla. Yhdistyksellä on tuhansia jäseniä teollisuudesta, hallinnosta, yliopistoista ja tutkimuslaboratorioista, jotka tapaavat säännöllisesti keskustellakseen uusimmista teknologisista ja tieteellisistä saavutuksista. 

Serious Games Interactive (SGI) on palkittu tutkimuspainotteinen yritys, jonka päämaja on Kööpenhaminassa Tanskassa. Vuodesta 2006 eteenpäin he ovat asettaneet uusia standardeja siihen, mitä vakaviin aiheisiin keskittyviltä peleiltä tulisi odottaa. SGI keskittyy pelikehitykseen, käsittäen mm. ohjelmoinnin, animoinnin, pelisuunnittelun ja grafiikan.  

APT Film & Television Ltd (APT) toimii Ealing Studiosilla synergisessä yhteistyössä Met Film Groupin kanssa. APT on omistautunut innovatiivisten, kansainvälisessä levikissäkin olevien teosten, kuten palkitun Deep Water”- dokumentin, ylistetyn ”Wondrous Oblivion”-elokuvan sekä Oscar-ehdokkuuden ansainneen ”Solmon&Gaenor” –elokuvan, kehittämiseen ja tuottamiseen.

tve (television for the environment) is an independent film and media producer who works with filmmakers and partners worldwide to make and distribute films and educational materials that put the environment and sustainability on the global agenda.  tve is helping to promote the STIMULATE materials and producing an educational pack to accompany the project.