Opetuspaketti

STIMULATE

Opetuspaketti, joka tuo esiin kehittyneiden materiaalien tärkeyden arkielämässämme, tarkoitettu 14-17-vuotiaille opiskelijoille. Se linkittyy luonnontieteisiin, taiteeseen ja muotoiluun sekä kestävään kehitykseen.   

Paketti jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäisen tehtävissä tutkitaan kehittyneiden materiaalien tarvetta, sitten tutustutaan erilaisiin kehittyneisiin materiaaleihin ja lopuksi katsotaan, mitä opiskelijat itse voivat tehdä. Paketin osat ja tehtävät on laadittu niin, että niitä voi opiskella ja suorittaa järjestyksessä alusta loppuun tai siitä voi valita haluamiaan tehtäviä. Tehtäväpapereita ja opettajan ohjeita on sisällytetty tarpeen mukaan. Tämä paketti liittyy tarinaan ’Maxin ja Lilyn seikkailut’ ( ‘Max and Lily’s Adventures’) ja peliin ’Materiaalien metsästäjä‘ (’Materials Hunter’). Nämä löytyvät molemmat nettisivustolta.

Tämä paketti soveltuu 14-17-vuotiaiden opetukseen. Koska paketin pitää soveltua käytettäväksi eri EU-maissa, sillä ei ole erityisiä opetussuunnitelmakytköksiä. Tehtävissä on kuitenkin yhtymäkohtia luonnontieteisiin ja teknologiaan, taiteeseen ja muotoiluun sekä kestävän kehityksen opintoihin.

Suoritettuaan tämän paketin tehtävät opiskelija:

  • Ymmärtää mitä kehittyneet materiaalit ovat ja tietää niistä useita
  • Ymmärtää kehittyneiden materiaalien merkityksen ja mahdollisuudet kestävälle tulevaisuudelle
  • On selvittänyt, millaista olisi työskennellä tai opiskella tieteen parissa