Vzdelávací balícek

STIMULATE

Vzdelávací balíček pre študentov (vo veku 14-17 rokov), ktorý propaguje význam pokročilých materiálov v našich životoch. Štúdie vedy, umenia a dizajnu a trvalej udržateľnosti.   

Balíček je rozdelený do troch častí, začína aktivitami, ktoré sa zaoberajú potrebou použití pokročilých materiálov, potom prechádza k objavovaniu rôznych typov pokročilých materiálov a nakoniec sa zameriava na praktické zapojenie študentov. Časti a aktivity v tomto balíčku boli napísané takým spôsobom, aby ste mohli pracovať od začiatku do konca, alebo si mohli aktivity vybrať. Pracovné listy na poznámky pre učiteľov sú uvedené tam, kde je potrebné. Tento balíček sa týka príbehu "Maxova a Lilyina dobrodružstva" a hry "Lovci materiálov". Prístup k nim je na webovej stránke.

Tento balíček je vhodný pre výučbu študentov vo veku 14-17 rokov. Vzhľadom k tomu, že je tento balík určený pre výučbu v rôznych krajinách EÚ, nie sú tu žiadne odkazy na osnovy. Avšak, aktivity sú spojené s témami vedy a technológie, umenia a dizajnu a trvalej udržateľnosti.

Po dokončení aktivít v tomto balíčku študenti budú:

  • Rozumieť tomu, aké pokročilé materiály existujú a budú poznať niekoľko typov takých materiálov.
  • Rozumieť významu a potenciálu pokročilých materiálov pre udržateľnú budúcnosť.
  • Vedieť, či by sa im páčilo pracovať v odbore vedu alebo ho študovať.