O hre

Komunita je závislá na vás! Používajte pokročilé materiály, aby ste pomohli vytvoriť udržateľnú budúcnosť a lepší život.

Hrajte vzdelávaciu hru zadarmo a zoznámte sa s vedou, ktorá znovu utvára náš svet.

Návod ku hre je k dispozícii tu.

 

Download the Game:

Website Google  Website Windows Exe

Website Apple Website Mac Exe 1