Utbildningsmaterial

STIMULATE

Utbildningsmaterial som lyfter upp betydelsen av avancerat material i vardagen. Lämpligt för elever (ålder 14-17). Koppling till natur- och konstvetenskap samt hållbarhetsstudier.

Utbildningsmaterialet består av tre delar. Det börjar med aktiviteter som undersöker behovet av avancerat material, fortsätter med att upptäcka olika former av avancerat material och till slut följer en analys om hur eleverna själva kan engagera sig. Alla kapitel och aktiviteter är formade på ett sätt som gör dem lätta att studeras gradvis från början till slutet, alternativt kan du välja ut några av dem. Arbetsblad och läraranteckningar tillhandahålls också där det behövs. Utbildningsmaterialet refererar till berättelsen ”Max och Lilys äventyr” och spelet ”Materialjägaren”. Båda är tillgängliga på vår webbplats.
Utbildningsmaterialet riktar sig mot elever mellan 14-17 år gamla. Orsaken till att utbildningsmaterialet inte har någon direkt koppling till skolprogrammet är att det måste vara lämpligt för användning i olika EU-länder. Aktiviteterna är ändå kopplade till skolämnen såsom naturvetenskap, teknologi, konstvetenskap och hållbarhetsstudier.

Efter avslutade aktiviteter i detta utbildningsmaterial förväntas eleverna kunna:

  • Begripa vad som menas med begreppet avancerat material samt vilka kategorier som finns
  • Förstå vikten av avancerat material för en hållbar framtid
  • Inse hur det är att jobba inom teknologi eller att studera något vetenskapligt ämne