Lespakket voor leerlingen

STIMULATE

Een lespakket voor leerlingen (van de leeftijden 14-17) om het belang van geavanceerde materialen in ons dagelijks leven te promoten. De inhoud legt verbanden met de vakken: Wetenschap, Kunst en Vormgeving en Duurzaamheid Studies. 

Het lespakket is onderverdeeld in drie delen; beginnend met activiteiten die de behoefte aan geavanceerde materialen verkennen, daarna komt de ontdekking van de verschillende soorten geavanceerde materialen, en tenslotte kijken we hoe de leerlingen zelf met geavanceerde materialen aan de slag kunnen gaan. De hoofdstukken en activiteiten in dit lespakket zijn op een zodanige manier geschreven dat je er van begin tot eind doorheen kan werken of dat je er activiteiten uit kunt pikken. Werkbladen en leraar aantekeningen zijn waar nodig bijgevoegd. Dit lespakket verwijst naar het verhaal “De avonturen van Max en Lily” en het spel “Materialenjager” (‘Materials Hunter’). Beide zijn te vinden op de website.

Dit lespakket is geschikt voor het onderwijzen van leerlingen tussen de 14-17 jaar. Omdat dit lespakket geschikt moet zijn voor gebruik in verschillende EU-landen, zijn er geen specifieke verbanden met het curriculum. De activiteiten zijn echter wel te koppelen aan onderwerpen uit de Wetenschap en Technologie, Kunst en Vormgeving en Duurzaamheid Studies.

Door het afronden van de activiteiten in dit lespakket zullen de leerlingen:

  • Begrijpen wat geavanceerde materialen zijn en verschillende soorten daarvan leren kennen
  • Begrijpen wat het belang en potentieel van geavanceerde materialen is voor een duurzame toekomst
  • Hebben verkend hoe het zou zijn om te werken of studeren in de wetenschap