Ugdymo Programa

STIMULATE

Mokinių (14–17 metų amžiaus) ugdymo programa, kurioje propaguojama pažangiųjų medžiagų svarba kasdieniame gyvenime. Sąsajos su mokslo, menų ir dizaino bei tvarumo disciplinomis.

Programa padalyta į tris dalis. Pradedama nuo pažangiųjų medžiagų poreikio išsiaiškinimo veiklos, po to pereinama prie įvairių tipų pažangiųjų medžiagų tyrinėjimo ir galiausiai nagrinėjama, kuo galėtų prisidėti patys mokiniai. Šios programos skyriai ir veikla aprašyta taip, kad juos būtų galima nagrinėti nuosekliai nuo pradžios iki galo arba pasirinkti konkrečią dominančią veiklą. Kur reikia, pateikiamos užduotys ir mokytojo užrašai. Programoje remiamasi pasakojimu „Makso ir Lilės nuotykiai“ ir žaidimu „Medžiagų medžiotojas“. Abu šie šaltiniai yra interneto svetainėje.

Programa skirta 14–17 metų amžiaus mokiniams. Kadangi ji bus pritaikyta naudoti skirtingose ES šalyse, nėra specialių sąsajų su ugdymo planais. Nepaisant to, įvairi veikla susijusi su mokslo ir technologijų, menų ir dizaino bei tvarumo tyrimų disciplinų temomis.

Atlikę šioje programoje numatytą veiklą moksleiviai:

  • supras, kas yra pažangiosios medžiagos, ir žinos keletą jų tipų;
  • suvoks pažangiųjų medžiagų svarbą ir potencialą kuriant tvarią ateitį;
  • bus ištyrinėję, koks būtų darbas ar studijos šioje mokslo srityje.