Пътници от бъдеща епоха

Maxlily2
© SGI 2014

Макс и Лилиса двама приятели, коитоживеят в бъдещето. Заедно, те пътуват в Европаи проследяватвеликитенаучнипостижениянатяхната епоха.Светът, в който живеят,прилича катона научна фантастика: устойчив, по-здравословен и безопасен благодарение на научните изследвания, които обслужват нуждите на обществото.   

Download "Max & Lily, travelers of a future era"

Графен

От въглерода към съкровищата

Фотоволтаици

Градът на светлините 

Батерии

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Полупроводници

Строителните елементи на нашата цивицилизация

Изкуствена фотосинтеза

Изграждане на нови листа

Доставяне на лекарства

Нови медицински помощници

3D ПЕЧАТАНЕ

Печатане на всичко