Знания

Fountain Sketchsmal
© SGI 2014

Макс и Лилиса двама приятели, коитоживеят в бъдещето. Заедно, те пътуват в Европаи проследяватвеликитенаучнипостижениянатяхната епоха.Светът, в който живеят,прилича катона научна фантастика: устойчив, по-здравословен и безопасен благодарение на научните изследвания, които обслужват нуждите на обществото.    

Макс и Лилиса