Mācību Pakete

STIMULATE

Mācību pakete, kas paredzēta skolēniem (vecumā no 14 līdz 17 gadiem) un kas veicina izpratni par uzlabotu materiālu nozīmi ikdienā. Tā saistīta ar zinātni, mākslu, projektēšanu un ilgtspējību.

Pakete sastāv no trijām daļām, sākot ar darbībām, kas pēta uzlaboto materiālu nepieciešamību, pēc tam pārejot uz dažādu veidu uzlaboto materiālu atklāšanu un beigās aplūkojot, kā skolēni var iesaistīties paši. Šīs paketes nodaļas un darbības ir sagatavotas tā, lai tās varētu īstenot no sākuma līdz beigām, vai arī varat izvēlēties noteiktas darbības. Nepieciešamības gadījumā ir sniegtas darba lapas un skolotāja piezīmes. Šī pakete atsaucas uz stāstu „Makša un Lilijas piedzīvojumi” (Max and Lily’s Adventures) un spēli „Materiālu mednieks” (Materials Hunter). Šis stāsts un spēle ir pieejami tīmekļa vietnē.

Šī pakete ir piemērota 14 līdz 17 gadus vecu skolēnu apmācībai. Ņemot vērā, ka šī pakete ir piemērota izmantošanai dažādās ES valstīs, tā nav saistīta ar konkrētu mācību programmu, taču darbības ir saistītas ar zinātnes un tehnoloģiju, mākslas un projektēšanas, kā arī ilgtspējības tēmām.

Pabeiguši šīs paketes darbības, skolēni:

  • sapratīs, kas ir uzlabotie materiāli, un zinās dažus to veidus;
  • sapratīs uzlaboto materiālu svarīgumu un potenciālu ilgtspējīgai nākotnei;
  • izpētīs, ko nozīmē strādāt vai mācīties zinātnes jomā.