Εκπαιδευτικο πακετο

Εκπαιδευτικό πακέτο για μαθητές (ηλικίας14-17) που αναδεικνύει τη σημασία των προηγμένων υλικών στην καθημερινότητά μας. Σύνδεση με Φυσικές Επιστήμες, Εικαστικά και Μελέτη Αειφορίας.

Το πακέτο χωρίζεται σε τρία μέρη, ξεκινώντας με δραστηριότητες που ερευνούν την ανάγκη για προηγμένα υλικά, προχωρώντας στη συνέχεια στην ανακάλυψη διαφορετικών τύπων προηγμένων υλικών και εξετάζοντας τελικά πώς οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Οι ενότητες και οι δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο έχουν γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείτε να τις δουλέψετε από την αρχή μέχρι το τέλος, ή να επιλέξετε επί μέρους δραστηριότητες. Όπου χρειάζεται, παρέχονται φύλλα εργασίας και σημειώσεις για τον καθηγητή. Το πακέτο αυτό αναφέρεται στην ιστορία «Οι περιπέτειες του Μαξ και της Λίλη» και στο παιχνίδι «Κυνηγός Υλικών». Και τα δύο μπορείτε να τα βρείτε στον ιστότοπο μας.


Το πακέτο αυτό είναι κατάλληλο για μαθητές ηλικίας 14-17 ετών. Δεδομένου ότι το πακέτο πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συνδέσεις με το σχολικό πρόγραμμα. Ωστόσο, οι δραστηριότητες συνδέονται με θέματα από τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας, των Εικαστικών και της Μελέτης Αειφορίας.

Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες αυτού του πακέτου οι μαθητές θα:

  • Κατανοήσουν τι είναι τα προηγμένα υλικά και θα μελετήσουν διάφορες κατηγορίες αυτών
  • Κατανοήσουν τη σημασία και τις δυνατότητες των προηγμένων υλικών για ένα βιώσιμο μέλλον
  • Έχουν εξερευνήσει πώς θα ήταν να εργάζονται ή να σπουδάζουν στον τομέα της επιστήμης