Γνωση

Fountain Sketchsmal
© SGI 2014

Ο Μαξ και η Λίλη είναι δύο φίλοι που κατοικούν στο μέλλον. Μαζί, ταξιδεύουν στην Ευρώπη και χαρτογραφούν τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της εποχής τους. Ο κόσμος που ζουν μοιάζει με επιστημονική φαντασία σε εμάς: αειφόρος, διασφαλίζοντας υγεία και ασφάλεια σε όλους χάρη στην επιστημονική έρευνα που υπηρετεί τις ανάγκες τις κοινωνίας.  

Ταξιδιωτες του μελλοντος