Õppekogumik

STIMULATE

Meie igapäevaelus kasutatavate kõrgtehnoloogiliste materjalide olulisust tutvustav õppekogumik õpilastele vanuses 14–17. Viited teadus-, kunsti ja disaini ning jätkusuutlikkuseteemalistele artiklitele.   

Kogumik on jagatud kolme ossa: esimeses on tegevused, kus tutvustatakse kõrgtehnoloogilisi materjale, teises kirjeldatakse kaasaegsete materjalide liike ja kolmandas osas otsitakse viise, kuidas õpilased saaksid ise osaleda. Kogumiku osad ja tegevused on kirjutatud sellisel viisil, et neid saab läbi töötada kas algusest lõpuni või siis valikuliselt. Vajaduse korral saab kasutada lisatud töölehti ja märkusi õpetajale. See kogumik viitab loole „Maxi ja Lily seiklused“ ning mängule „Materjalikütt“. Neile mõlemale on veebisaidilt juurdepääs.

Kogumik on mõeldud õpilastele vanuses 14–17 aastat. Kuna see peab sobima kasutamiseks erinevates ELi riikides, siis ei ole kogumik seotud konkreetsete õppekavadega. Küll on aga siinsed tegevused seotud teaduse ja tehnoloogia, kunsti ja disaini ning jätkusuutlikkuse õppeteemadega.

Teinud läbi kõik kogumiku tegevused, õpilased:

  • mõistavad, mis on kõrgtehnoloogilised materjalid, ja tunnevad nende liike;
  • mõistavad kõrgtehnoloogiliste materjalide tähtsust ning potentsiaali seoses jätkusuutliku tulevikuga;
  • teavad, mis ootab ees neid, kes teaduse valdkonnas tööle või õppima asuvad.