Üldinfo

STIMULEERIMINE on ülipõnev projekt, mille eesmärk on näidata, kui tähtis roll on meie igapäevaelus kõrgtehnoloogilistel materjalidel. Kõrg­tehno­loogilised materjalid on meie liitlased jätkusuutliku tuleviku saavutamiseks ja see on meie peasõnumiks, mida püüame 23 Euroopa keeles innovatiivselt filmi ja interaktiivse arvutimängu kaudu edastada.

AVASTAMISE osas saad teada, milline roll on nüüdisaegsetel materjalidel seoses tervise, keskkonna, tehnoloogia, innovatsiooni, energia ning palju enamaga. Siit leiad ka vihjeid veebisaidil oleva filmi ja mängu kohta. Sinu arvamus on alati teretulnud, samuti saad levitada sõnumit ja meiega ühineda.

Funding

Seda projekti rahastatakse Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogrammi toetuslepingu nr 608995 alusel.  

Partners

National Technical University of Athens (NTUA) (Ateena riiklik tehnikaülikool) on Kreeka vanim ja mõjukaim tehnikaülikool. NTUA on jagatud üheksaks akadeemiliseks kooliks. Selle projekti koordineeriv partner on rakendusliku matemaatika ja füüsikateaduste kool.  Hetkel pakub NTUA kahte kraadiõpet, mis keskenduvad kõrgtehnoloogilistele materjalidele, mikrosüsteemidele ja nanoseadmetele.

National Centre for Scientific Research Demokritos (NCSRD) (Demokritose riiklik teadusuuringute keskus) on Kreeka suurim uurimis­keskus, mis koosneb viiest instituudist ning keskendub muuhulgas kõrg­tehnoloogilistele materjalidele, nanotehnoloogiale, nano­elekt­rooni­kale, tele­kommunikatsioonile, bioteadustele ning tuuma- ja elementaar­osakeste füüsikale. Sellel keskusel on pikk õppetegevuse traditsioon.

Open University (OU) (Avatud Ülikool)on ainulaadne institutsioon, mis toetab enam kui 250 000 üliõpilase kaugõpet Ühendkuningriigis ja mujal maailmas. See on Ühendkuningriigi suurim ülikool ja OU materjali­tehno­loogiaosakond on seal üks suuremaid selles valdkonnas. OU on juba üle 40 aasta teinud koostööd BBC-ga, tootes kuni 25 tele- ja raadiosaadet aastas.

European Materials Research Society (E-MRS) (Euroopa materjali­uuringute selts)asutati 1983. aastal Strasbourgis ja see on suurim funktsionaalsete kõrgtehnoloogiliste materjalide konverentsi korraldaja Euroopas. Seltsil on mitutuhat tööstusest, valitsusest, akadeemilistest ringkondadest ja teaduslaboritest pärit liiget, kes kohtuvad regulaarselt, et arutada tehnika ja teaduse praegust arengut.

Serious Games Interactive (SGI) on auhinnatud, uuringutel põhinev ettevõte, mille peakorter asub Kopenhaagenis, Taanis. 2006. aastal kehtestas ettevõte tõsistel eesmärkidel kasutatavate mängude uue standardi. SGI keskendub tõsiste mängude arendamisele, sealhulgas nende kavandamisele, animatsioonile, mängu disainile ja graafikale.

APT Film & Television Limited (APT) asub Ealing Studios ja nad teevad sünergilist koostööd ettevõttega Met Film Group. APT on pühendunud rahvusvahelise levikuga uuenduslike filmide (nagu auhinnatud doku­men­taal­film „Sügav vesi“, paljukiidetud „Imetabane unustus“ ja Oscarile kandideerinud film „Solomon & Gaenor“) väljatöötamisele ja tootmisele.

tve (television for the environment) is an independent film and media producer who works with filmmakers and partners worldwide to make and distribute films and educational materials that put the environment and sustainability on the global agenda.  tve is helping to promote the STIMULATE materials and producing an educational pack to accompany the project.