Vzdělávací balíček

STIMULATE

Vzdělávací balíček pro studenty (ve věku 14-17 let) propaguje význam moderních materiálů v našem každodenním životě. Propojuje vědu, umění a design a studie udržitelnosti.   

Balíček je rozdělen do tří částí, začíná činnostmi zkoumajícími potřebu pokročilých materiálů, dále pokračuje k objevování různých typů pokročilých materiálů a nakonec se zabývá tím, jak se mohou sami studenti zapojit. Sekce a činnosti v tomto balíčku bylo napsány takovou formou, aby mohly být zpracovány od začátku do konce a nebo vybrány a zvoleny určité činnosti. Kde to bylo nutné, byly učitelům poskytnuty poznámky a pracovní listy. Tento balíček se odkazuje na příběh „Dobrodružství Maxe a Lily‟ a hru„Lovec materiálů‟. Ty jsou oba dostupné na webových stránkách. 

Tento balíček je vhodný pro výuku studentů ve věku 14 až 17 let. Vzhledem k tomu, že musí být balíček vhodný pro použití v různých zemích EU, není zde žádné specifické učivo. Činnosti jsou nicméně spojeny s tématy v předmětech věda a technika, umění a design a studie udržitelnosti.

Dokončením aktivit z toho balíčku budou studenti:

  • Chápat, co jsou pokročilé materiály a znát několik jejich druhů
  • Rozumět významua potenciálu pokročilých materiálů pro udržitelou budoucnost
  • Budou si umět představit, jaké by bylo pracovat nebo studovat v oblasti vědy