Образователен пакет

Стимулиране

Образователен пакет за ученици (на възраст от 14 до 17 години), който подчертава значението на иновативните материали в нашето ежедневие. Способства за придобиване на познания в сферата на науката, изкуството, технологиите и защитата на околната среда.

Пакетът се състои от три части. В началото се изброяват дейностите, които изследват необходимостта от иновативни материали. Преминава се към откриването на различни видове иновативни материали. В заключение се разглежда въпросът какви действия могат да предприемат  самите ученици. Модулите и дейностите в този пакет са създадени по такъв начин, че можете да работите от начало до край или да изберете отделни дейности. Където е необходимо се добавят работни листове и бележки за преподавателя. Този пакет се споменава в разказа „Приключенията на Макс и Лили“ и играта „Ловец на материали“. И двете могат да бъдат намерени на интернет страницата.

Този пакет е подходящ за ученици на възраст 14-17 години. Тъй като ще бъде използван в различни страни от ЕС, той няма конкретни връзки с учебната програма. Въпреки това, дейностите са свързани с темите на уроците по естествени науки, изкуство, технология и защита на околната среда.

След изпълнението на дейностите в настоящия пакет, учениците:

  • ще разберат какво означава иновативни материали и ще изучат различните им класове.
  • ще разберат важната роля и потенциала на иновативните материали за устойчивото бъдеще на планетата.
  • ще разберат какво означава да се занимаваш с научни изследвания или да работиш в областта на науката и технологиите.