За нас

STIMULATE е вълнуващ проект, който цели да разкрие значението на съвременните материали в нашето ежедневие. Съвременните материали са наши съюзници в устойчивото бъдеще на планетата Земя и ние искаме да разпространим това важно послание на 23 европейски езици по един иновативен начин продуцирайки филм и интерактивна компютърна игра.

Открийте ролята на съвременните материали и тяхното приложение по въпроси свързани със здравето, околната среда, технологиите, иновациите, енергетиката и много други области в секцията „РАЗГЛЕДАЙ“ и следете уебсайта за новини във връзка с  филма и играта. Също, можете да споделите вашето мнение, да го разпространите сред приятелите ви или да се присъедините към нашата кауза!

Funding

Този проект се финансира от Седма 7-ма рРамкова пПрограма на Европейския сСъюз по договор за безвъзмездна помощ № 608995.

Partners

Националният техническиуниверситетвАтина(НТУА) е най-старият и най-престижният технически университет в Гърция. Разделен е надевет академични факултети. Факултетът по приложна математика и физически науки е координиращата институция на този проект.НТУА понастоящем предлага две магистърски степени съсредоточени върху съвременните материали,микросистеми и нано устройства.

Националният центързанаучниизследвания „Демокрит”(НЦЗНИ„Демокрит”) е най-големият изследователски център в Гърция и се състои от 5 института, които наред с други дисциплини изучават съвременните материали, нанотехнологии, наноелектроника,комуникации, бионауки,ядрена физика ифизикана елементарните частици.Центърът има дълга традиция в организирането на образователни дейности. 

Свободният Университет (СУ) е един уникален институт, който предлага дистанционно обучение на повече от 250.000 студенти във Великобритания и по света. Това е най-големият университет във Великобритания и екипът на Факултета по Механика на материалите към СУ е един от най-големите в региона.Свободният университет и Би Би Си си сътрудничат от 40 години и продуцират съвместно над 25 телевизионни и радио програми годишно. 

Европейското общество за изследване на материалите (E-MRS) е основано в Страсбург през 1983 г. И е най-големият организатор на конференции в Европа в областта на съвременните функционални материали.  То наброява няколко хиляди членове от средите на индустрията, правителството, академичната наука и изследователските лаборатории, които  се срещат редовно,за да обсъждат актуални технологични и научни разработки. 

Сириъс Геймс Интерактив (SGI) е все призната компания със собствена изследователска база със седалище в Копенхаген, Дания.От 2006 г. компанията установи нови стандарти в сектора на компютърните игри за сериозни цели.SGI се фокусира върху разработването на сериозни игри чрез програмиране, анимация, графика и дизайн.

Ей Пи Ти Филм енд Телевижън Лимитид(Ей Пи ТиAPT) екомпания, базирана в ИйлингСтудиос в тясно сътрудничество с Мет Филм Груп (Met Film Group). Компанията APT разработва и продуцира иновативни филми с международно разпространение, като наградения документален филм „Deep Water“, получилият висока оценка „Wondrous Oblivion“ и номинираният за Оскар филм „Solomon & Gaenor“. 

tve (television for the environment) is an independent film and media producer who works with filmmakers and partners worldwide to make and distribute films and educational materials that put the environment and sustainability on the global agenda.  tve is helping to promote the STIMULATE materials and producing an educational pack to accompany the project.